Goniophotometer: Powrót aż do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest prawa ręka w pomiarze światła uwalnianego z obiektu pod różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, przeznaczenie tego urządzenia wzrosło, głównie przez wzgląd pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na listowie ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozpatrywanie światła. W tym artykule, mamy intencja pogadać o niektórych wspólnych zastosowań zaś rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, jak pierwocina światła jest jednorodne, owo jest uznany jako Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, że istnieje duże prestiż w przestrzennym rozkładzie światła. Jest owo prawda, jeśli chodzi o projektowanie zaś oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej uchwycić sens rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się przedstawienie zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, tymczasem daje punkt widzenia na to, aż do czego te urządzenia są używane.

Mogą one pomóc w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą wesprzeć w pomiarze natężenia światła spośród danego źródła, które jest do licha i trochę mniejsze w porównaniu do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą przynieść ulgę w pomiarze jednorodności koloru oraz skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy w tej chwili parę popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy parę typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od momentu rodzaju aplikacji a jej zastosowań. Dlatego ważne jest, aby odgadnąć różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten model urządzenia posiada stałą oś poziomą zaś ośka pionową połączoną prostopadle do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten rodzaj jest wyposażony w stałą ośka pionową a dołączoną ośka poziomą. Są one prostopadłe do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, aby pamiętać http://www.bronicki.pl, że w podobny sposób klasa A gdy zaś kategoria B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ten wariant jednostki jest używany aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, oś symetrii oraz poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten wersja charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła aż do linii pomiarowej. Również oś pozioma jest równoległa do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, tak aby pamiętać, że klasa C jest popularny jako struktury jednokolumnowe. Ten gatunek struktury jest utworzony, gdy zdejmiemy kolumnę pomocniczą z danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl zagadnienie biorąc, ten kategoria jest idealnym wyborem dla stałej lampy punktowej, lampy rurowej tudzież innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome wsparcie obrotowe oraz blask osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, to był streszczony przedstawienie zastosowań tudzież typów goniophotometers. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Ci utrzymywać się w dużej mierze lepsze zrozumienie tych jednostek.

Related Post