Kredytowanie szpitali jest podróżą, i nie celem

W obecnym scenariuszu, forma jest największym motorem gwoli każdej firmy, tak aby odnieść sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną z takich branż, dokąd stan opieki nie może stanowić narażone na uszczerbek za wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest nader rezolutny tudzież działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych oraz technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość częstokroć słyszymy o słabej opiece ponad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku z tym jakość usług medycznych staje się koniecznością, oraz uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym przy użyciu organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu natomiast poprawy jakości, wydajności zaś skuteczności. Technecon Healthcare, w charakterze konsultant szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki przez wewnętrzną ocenę obiektów zaś procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, i dodatkowo pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej spośród normami akredytacyjnymi, gdy oraz prowadzi przez tok akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest rękojmia wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych natomiast skrót czasu pobytu w szpitalu.

Kto być może się ubiegać o akredytację?

Każda zrzeszenie opieki zdrowotnej, która w tym momencie funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności wewnątrz poprawę jakości opieki
Preferowana jest zrzeszenie zarejestrowana bądź licencjonowana przy użyciu odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie z ustalonymi standardami
Badanie zanim oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego przy użyciu Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów natomiast standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości oraz parametrów wymaganych aż do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych spośród procesami w tej chwili stosowanymi z wykorzystaniem szpital
Analiza a dokumentacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni ugościć inicjatywę w tworzeniu chęci pośród pracowników, zapewnić odpowiednie szkolenia gwoli wszystkich pracowników natomiast umożliwić zobowiązanie spośród ich okolica natomiast ożywiać i katalizować administracja zmianą.

Korzyści z akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, oraz tym samym rozwój doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy dla personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację spośród ubezpieczeniem zaś stronami trzecimi.
Zapewnia zaufanie natomiast pełne przekonanie wśród pacjentów na krzyż zapewnienie im dostępu aż do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna powyżej szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą cały czas wznosić stan opieki http://www.przyjemski.eu tudzież zapewniać kompatybilność spośród normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji zrzeszenie akredytująca otrzyma informacje, iż dana oddział w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, nie prędzej może pozostać podjęta rozstrzygnięcie o ponownym badaniu względnie cofnięciu akredytacji. Podczas kiedy droga do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, suma czego potrzebuje to ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Post