Maszyna do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI tudzież czym jest system do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma lub odbiornik EMI) jest jednym spośród w najwyższym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) lub w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania natomiast rozwiązywania problemów EMI, które nierzadko pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za pośrednictwem agregat konturowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności zanim wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby znaleźć promieniowane oraz przewodzone emisje generowane za pośrednictwem rynsztunek elektroniczny, odbiorniki EMI ewentualnie analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami oraz przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe natomiast analizatory widma, równie kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, w rzeczy samej kiedy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, rozmiar sygnału RF na skali pionowej oraz częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane przez urządzenie odbiorcze EMI ewentualnie analizator widma.

Co to jest egzamin EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl względnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest ogólnie podzielone na duet rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za sprawą przyrząd elektroniczne, które mogą wywoływać zakłócenia czy też awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to kunszt sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego zarezerwowanie i ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają znaczenie na tok procedura EMC. Badania EMC mogą rościć pretensje następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, jak te emitowane za sprawą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu czy też innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest zarówno przewodzony, jak i emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego wskazane jest wykonywać testy EMI?

Istnieje mrowie czynników, które powodują, iż sposób EMI są odkładane na basta projektu. Pierwszym z nich jest pozorna problem w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją acz wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl i personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC tudzież że jeżeli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, także przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, ponieważ zasilacze służą raczej jak „posłaniec” aniżeli genealogia problemów EMC.

Pozostaje coraz sprawa kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest w dużej mierze http://www.wlazly.pl z większym natężeniem kosztowne niż produkowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest w dużym stopniu dolny aniżeli wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im już wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Post