Maszyna do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI zaś czym jest platforma do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma bądź urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym spośród najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) bądź w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania a rozwiązywania problemów EMI, które nagminnie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za pomocą kompleks zaprojektowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wydobyć promieniowane zaś przewodzone emisje generowane z wykorzystaniem ekwipunek elektroniczny, odbiorniki EMI lub analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami natomiast przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe natomiast analizatory widma, jednakowo jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, w istocie jak odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej i częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane przez odbiornik EMI czy też analizator widma.

Co to jest egzamin EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl albo wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogóle podzielone na dwaj rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane z wykorzystaniem sprzęt elektroniczne, które mogą być przyczyną zakłócenia albo awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo artyzm sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przydzielenie oraz ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają waga na proces badania EMC. Badania EMC mogą symulować następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, kiedy te emitowane za pomocą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu bądź innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest również przewodzony, jak oraz emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego powinno się osiągać testy EMI?

Istnieje do licha i trochę czynników, które powodują, iż sposób EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna przeszkoda w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją jednakże wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl zaś personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC natomiast iż jeśli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, aż do którego jest podłączony, oraz przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, bowiem zasilacze służą właściwie jak „posłaniec” niż zalążek problemów EMC.

Pozostaje jeszcze kwestia kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest w dużym stopniu http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne aniżeli generowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest o wiele dolny niż cena pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im wcześniej wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Post